Hapro thông qua kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa

.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiếp đó, HĐQT, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết bổ nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Tổng công ty bao gồm: Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; cùng các Thành viên HĐQT là các ông, bà: Trần Anh Tuấn, Trần Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Hằng.

Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng ban, Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên, ông Nguyễn Trọng Hiện – Thành viên.

Các thành viên Ban điều hành Tổng công ty, gồm: ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Tiến Vượng, Nguyễn Thị Hải Thanh, Đinh Tiến Thành, bà Dương Thị Lam – Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng. 

Giám đốc điều hành bao gồm các ông bà: Trần Văn Tý, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đỗ Huệ Tâm

Về hoạt động kinh doanh, Tổng công ty sẽ tập trung phát triển đẩy mạnh và nâng cao kim ngạch xuất khẩu trong toàn Tổng công ty, phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu chiếm 80% tổng doanh thu. Đồng thời, công ty xây dựng 5 mặt hàng năm trong 5 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu cả nước là gạo, hạt điều, hạt tiêu, cà phê và thực phẩm chế biến.

Năm 2018, công ty mẹ Hapro đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 115 triệu USD, tăng 31% so với năm trước. Tổng doanh thu dự kiến ở mức 3.560 tỷ đồng, tăng 8%, lãi trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng, tăng trưởng 57%.

Toàn tổng công ty dự kiến doanh thu ở mức 6.400 tỷ đồng, tăng 15% và lãi trước thuế tăng 45% đạt 70,5 tỷ đồng; tăng trưởng trong vòng 3 năm tới mỗi năm từ 15-25%. Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu mỗi năm khoảng 80%, các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm gạo, tiêu, điều, tinh bột sắn và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 117 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 6 triệu USD.

Trong 2 năm tới, công ty mẹ Hapro dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng 20-38% và lợi nhuận sẽ tăng 57-70%. Công ty dự kiến sẽ chi cổ tức tỷ lệ 1,5 – 2%.

Kế hoạch tổng công ty mục tiêu doanh thu sẽ tăng trưởng 15-25%, cán mốc 9.200 tỷ đồng trong năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 33-43% và chạm mức 135 tỷ đồng vào 2 năm tới.

Thảo Chi

Nguồn: tbdn.com.vn